Zarząd Regionu

Skład Zarządu:

Małgorzata Lech-Krawczyk – przewodnicząca Zarządu

Artur Brzozowski – skarbnik
Jacek Głomb – wiceprzewodniczący
Bogdan Leszkiewicz – członek
Bartłomiej Nowotarski – członek
Maciej Pokrzywa – sekretarz
Marta Wosak – wiceprzewodniczący

Kontakt: zarzad.kod.ds@gmail.com

Dyżury w biurze: —