Komunikaty ZR

rejestr w kolejności od najnowszego:

 

Komunikat DS/2017/IX/1
Zarządu Regionu KOD Dolny Śląsk
z dnia 14.09.2017 r.

OŚWIADCZENIE

Zarząd Regionu KOD Dolny Śląsk wyraża swoje oburzenie i sprzeciw wobec prześladowań , które dotknęły dwoje działaczy KOD Jelenia Góra Agnieszkę Grzędę i Zbigniewa Urbańskiego. Uległa partyjnym naciskom PiS prokuratura postawiły im absurdalne, sfabrykowane zarzuty, czyniąc osoby pokrzywdzone w incydencie z 19 grudnia 2016 roku oskarżonymi.

Upartyjnienie prokuratury, próba podporządkowania władzy politycznej niezawisłych sądów – to efekt rządów PiS.
Deklarujemy pełne wsparcie dla naszych przyjaciół z KOD Jelenia Góra, w tym zapewnienie im opieki prawnej.

Zarząd Regionu KOD Dolny Śląsk

Komunikat DS/2017/VI/1
Zarządu Regionu KOD Dolny Śląsk
z dnia 11.06.2017 r.

OŚWIADCZENIE

Zarząd Regionu Dolny Śląsk Stowarzyszenia KOMITET OBRONY DEMOKRACJI wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec brutalnej interwencji policji w Warszawie w dniu 10 czerwca 2017 r. Ofiarą tej interwencji padli demonstrujący przedstawiciele środowisk demokratycznych, walczący o prawo do manifestowania własnych poglądów oraz wyrażający swój sprzeciw wobec upolityczniania katastrofy smoleńskiej.

Podczas interwencji policji siłowo zatrzymano między innymi Władysława Frasyniuka, człowieka wielokrotnie represjonowanego w czasach PRL, człowieka, który w komunistycznych więzieniach spędził wiele lat, który całe życie poświęcił walce o wolność, demokrację i prawa człowieka. który obecnie angażuje się w obronę demokratycznego państwa prawnego. Bohatera odznaczonego przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski,

Za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka wzywamy Premier RP Beatę Szydło do natychmiastowego wyciągnięcia konsekwencji politycznych wobec Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Błaszczaka oraz konsekwencji służbowych wobec Komendanta Głównego Policji Jarosława Szymczyka.

Żądamy także stanowczego potępienia haniebnych, nielicujących ze sprawowanymi funkcjami, wypowiedzi w tej kwestii, formułowanych przez Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz Wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego, w mediach i na portalach społecznościowych.

Domagamy się wycofania postawionego bezpodstawnie wobec Władysława Frasyniuka zarzutu „naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza” oraz postawionych wobec innych osób zarzutów „złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktu religijnego kościoła”.

W naszym przekonaniu sobotnie działania władzy państwowej to kolejny, zdecydowany krok w kierunku budowy państwa autorytarnego.

Zarząd Regionu KOD Dolny Śląsk

 

Komunikat DS/2017/III/1
Zarządu Regionu KOD Dolny Śląsk
z dnia 19.03.2017 r.

20 marca 2017 roku rozpoczynamy proces zapisywania się członków KOD regionu dolnośląskiego do grup lokalnych. Każdy członek stowarzyszenia ma prawo zapisać się do jednej z grup lokalnych założonych w województwie dolnośląskim. Do tej pory powołane zostały następujące grupy:

  1. Dzierżoniów (powiat dzierżoniowski)
  2. Głogów (powiat głogowski)
  3. Jelenia Góra (miasto Jelenia Góra)
  4. Kłodzko (powiat kłodzki)
  5. Legnica (miasto Legnica)
  6. Lubin (powiat lubiński)
  7. Wałbrzych (miasto Wałbrzych)
  8. Wrocław (miasto Wrocław)

Zgłoszeń należy dokonywać drogą mailową na adres kod.ds.grupy.lokalne@gmail.com lub poprzez zgłoszenia do dotychczasowych koordynatorów grup lokalnych.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 marca włącznie, po tym terminie zostaną sporządzone listy wyborcze dla każdej z grup lokalnych, a członkowie KOD dolnośląskie, którzy nie zgłosili się do żadnej z grup zostaną przypisani automatycznie wg zasad opisanych w § 3 uchwały DS/2017/III/3.

Komunikat DS/2017/II/2
Zarządu regionu KOD Dolny Śląsk
z dnia 17.02.2017 r.

Na podstawie wniosku nr 5 przyjętego na I Walnym Zebraniu Członków KOD regionu dolnośląskiego, utworzone zostanie stanowisko pełnomocnika ds. Młodego KOD. Z ramienia Zarządu regionu kandydatów na stanowisko pełnomocnika przedstawi Bogdan Leszkiewicz (na podstawie uchwały nr DS/2017/II/6 z dnia 17.02.2017 r. O podziale kompetencji w ramach Zarządu regionu).

Komunikat DS/2017/II/1
Zarządu regionu KOD Dolny Śląsk
z dnia 17.02.2017 r.

Na podstawie uchwały nr 14 I Walnego Zebrania Członków KOD regionu dolnośląskiego, Zarząd regionu składa do Zarządu Głównego wniosek o nadanie osobowości prawnej dla regionu dolnośląskiego (na podst. rozdziału 4, §20 statutu Stowarzyszenia KOD).