I Krajowy Zjazd Delegatów

W dniach 27-28 maja 2017 odbędzie się w Toruniu I Walny Zjazd Delegatów KOD. Zjazd wybierze krajowe władze Stowarzyszenia pierwszej kadencji: Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński. Kadencja tych organów będzie trwała 3 lata. Zjazd może również uchwalić zmiany w statucie oraz ustalić najważniejsze cele i program KOD na najbliższy czas. Ważnym, ustawowym celem Zjazdu jest również zapoznanie się przez Delegatów z działaniami ustępującego Zarządu i udzielenie – bądź nie – absolutorium poszczególnym członkom dotychczasowego Zarządu Głównego.

Na Zjeździe 16 Regionów KOD będzie reprezentowanych łącznie przez 170 Delegatów. Regiony o liczbie Członków poniżej 500 wysyłają 10 Delegatów, te o liczebności między 500 a 1500 – 11 (w tym gronie jest Region Dolny Śląsk) i jeden region, który przekracza 1500 Członków, Mazowsze -wysyła 12 Delegatów.