Finanse KOD DŚ

Poniżej znajduje się podsumowanie wydatków Regionu Dolny Śląsk Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji za rok 2016. Podsumowanie za pierwszy kwartał roku 2017 w przygotowaniu.

Podsumowanie wydatków KOD DŚ 2016