Delegaci na Zjazd Krajowy

Najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zgromadzenie Członków, który może dokonywać zmian w statucie i wybiera władze krajowe. W przypadku rozbudowanych liczebnie organizacji Walne Zgromadzenie zastępowane jest Zjazdem Krajowym Delegatów. W przypadku Stowarzyszenia KOD każdy region (województwo) wybiera przynajmniej 10 Delegatów, w przypadku przekroczenia 500 członków w regionie jest ich 11, a 1500 członków – 12. Dolny Śląsk przy obecnej liczebności reprezentuje 11 Delegatów, którzy w przeciągu najbliższej, 3-letniej kadencji mają obowiązek brać udział w kolejnych Zjazdach Krajowych.

Lista Delegatów z Dolnego Śląska:
1 Artur Brzozowski
2 Joel Burnell
3 Jacek Głomb
4 Agnieszka Grzęda
5 Małgorzata Lech-Krawczyk
6 Bartłomiej Nowotarski
7 Maciej Pokrzywa
8 Bożena Powaga (za Bogdana Leszkiewicza)
9 Ludwik Turko
10 Roman Uciechowski
11 Marta Wosak