Nie odPUSZCZAmy!

30 czerwca o godz. 15:00 zapraszamy do Wrocławia na skrzyżowanie ul. Świdnickiej z Kazimierza Wielkiego na protest KOD przeciwko niszczeniu światowego dziedzictwa przyrody, jakim jest Puszcza Białowieska. Polska przyroda nie należy do tego czy innego człowieka czy rządu. Polska przyroda należy do przyszłych pokoleń, których nie możemy pozbawić jej piękna i dobroczynnego wpływu. Puszcza Białowieska jest ostatnim fragmentem naturalnego, nizinnego lasu środkowoeuropejskiego. Po stronie białoruskiej Puszcza chroniona jest w całości. U nas zaledwie 1/4 jej areału objęta jest ścisłą ochroną. W całej Europie są czynione starania o przywrócenie lasów naturalnych, co będzie trwało kilkaset lat! My mając taki las możemy go stracić bezpowrotnie. Nie możemy na to pozwolić!