OŚWIADCZENIE

Zarząd Regionu Dolny Śląsk Stowarzyszenia KOMITET OBRONY DEMOKRACJI wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec brutalnej interwencji policji w Warszawie w dniu 10 czerwca 2017 r. Ofiarą tej interwencji padli demonstrujący przedstawiciele środowisk demokratycznych, walczący o prawo do manifestowania własnych poglądów oraz wyrażający swój sprzeciw wobec upolityczniania katastrofy smoleńskiej.

Podczas interwencji policji siłowo zatrzymano między innymi Władysława Frasyniuka, człowieka wielokrotnie represjonowanego w czasach PRL, człowieka, który w komunistycznych więzieniach spędził wiele lat, który całe życie poświęcił walce o wolność, demokrację i prawa człowieka. który obecnie angażuje się w obronę demokratycznego państwa prawnego. Bohatera odznaczonego przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski,

Za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka wzywamy Premier RP Beatę Szydło do natychmiastowego wyciągnięcia konsekwencji politycznych wobec Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Błaszczaka oraz konsekwencji służbowych wobec Komendanta Głównego Policji Jarosława Szymczyka.

Żądamy także stanowczego potępienia haniebnych, nielicujących ze sprawowanymi funkcjami, wypowiedzi w tej kwestii, formułowanych przez Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz Wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego, w mediach i na portalach społecznościowych.

Domagamy się wycofania postawionego bezpodstawnie wobec Władysława Frasyniuka zarzutu „naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza” oraz postawionych wobec innych osób zarzutów „złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktu religijnego kościoła”.

W naszym przekonaniu sobotnie działania władzy państwowej to kolejny, zdecydowany krok w kierunku budowy państwa autorytarnego.

Zarząd Regionu KOD Dolny Śląsk
Wrocław, 11 czerwca 2017 r.