4 czerwca – Dzień Wolności

Przez lata niedoceniany, dziś 4 czerwca 1989 roku staje się wielkim symbolem Wolności i Demokracji. Zwycięstwem nie tej czy innej grupy, ale całego Narodu, całego Społeczeństwa. Niezależnie od ustaleń okrągłostołowych (i ich ocen), niezależnie od rachub komunistów i strony solidarnościowej 4 czerwca Polacy zademonstrowali wielką chęć zmiany i wielkie pragnienie Wolności.

Nawiązując do tego najważniejszego w najnowszej historii Polski wyboru chcemy przypomnieć starszym i pokazać młodszym pokoleniom co jest istotą demokratycznego wyboru. Dlatego zapraszamy wszystkich do udziału w happeningu jaki odbędzie się 4 czerwca na ul. Świdnickiej we Wrocławiu – między ul. Kazimierza Wielkiego a Placem Teatralnym w godz. 12:00-15:00.

Program ramowy

Czas: niedziela, 4 czerwca, godz. 12:00-15:00

Miejsce: Wrocław, ul. Świdnicka koło Solpolu (za ul. Kazimierza Wielkiego)

Charakter wydarzenia: punkt informacyjno-edukacyjny, nawiązanie do rocznicy „najważniejszego z wyborów” z 1989 roku i odniesienia do współczesności i jej dylematów.

Przewidziane elementy:

 • Wolne Wybory: akcja angażująca przechodniów i uczestników, polegająca na zadawaniu pytań ankietowych (każdy z uczestników dostaje inne pytanie), odpowiadający wybiera jedną z opcji i otrzymuje odpowiadający jej, kolorowy kartonik, który przyczepia do naszej tablicy-mapy Polski. Na niej budujemy obraz „polskiej różnorodności”,

 • Hyde Park „Jakiej Polski chcemy?”

 • petycja do Sejmu o ustanowienie 4 czerwca świętem narodowym – uroczyste ogłoszenie rozpoczęcia zbiórki podpisów,

 • namiot z wystawą dokumentów (reprintów) i pamiątek z roku 1989: przedruki pierwszych stron gazet, ulotki, plakaty, karty do głosowania, inne materiały,

 • okrągły stół z naklejonym na nim kalendarium wydarzeń od rozpoczęcia rozmów poprzez kampanie wyborczą, wybory do sejmu kontraktowego, powołanie rządu Mazowieckiego aż po zmianę nazwy państwa i zwieńczone uchwaleniem Konstytucji 1997 roku,

 • muzyka na żywo jako przerywnik, w pozostałym czasie w tle odpowiednio dobrane utwory

 • inne elementy:
  – stojące makiety do robienia z nimi zdjęć (szeryf z 1989, Krasnalka „Demokracja”),
  bańki mydlane i inne atrakcje dla dzieci,
  – „Dekoder” i materiały informacyjne,

Cele wydarzenia:

 • zachęcenie do uczestnictwa w życiu publicznym, wskazanie jak istotne jest dokonywanie trudnych nieraz wyborów,

 • odkłamywanie daty 4 czerwca 1989 jako symbolu „układu” – wskazywanie, że zwyciężyło wówczas odpowiedzialne społeczeństwo,

 • zwiększenie świadomości wobec zachodzących współcześnie zjawisk w polityce i państwie na tle historycznych uwarunkowań i kierunków zmian.